Origins Research Institute Inc. One Source, Rich Experience.

Afan Oromo to Amharic Word Mapping

December 23, 2007

In an attempt to find common words and derivative relationships among the various languages of the world, the following is an initial attempt to find such relationships between Afan Oromo and Amharic. The words in Afan Oromo are written using Qubee, which is an adaptation from the latin alphabet. The Amharic equivalent words are written as they are commonly used by a user that tries to depict their pronunciation using the latin alphabet. Some of the adopted letter sounds, such as Q in Afan Oromo and K in Amharic, have the exact same sound in both languages but they are absent in English.

While this is an initial effort, our plan is to expand on this piece by piece as well as work on other pairs of languages, one at a time. Our priority is to work on two languages that have already been identified to be closely related, such as Amharic and Tigrigna, Amharic and Agew, Tigringa and Agew, and so on.

As with any other project, this work is prone to unintended mistakes. Please feel free to send us your comments about your observations. In addition, if you are well-versed in any two languages, we would be pleased to work with you in this worthwhile project. So, please do not hesitate to contact us. This is your chance to become our Diplomate on those two languages.

Afan Oromo - Amharic

Aanjaa - Anja
Abaaboo - Ababa
Abalu - Egale
Abarare - Berere
Abasaa - Abasaa
Abbaa - Abat
Abbaa Warraa - Aba Warra
Abdaarii - Adbar
Abishii - Abish
Adaa - Adey
Adaba - Adab
Adagaa - Adaga
Adara - Adera
Addabaabayii (Adda babayi) - Adebabay
Afaan - Af
Agamsa - Agam
Aggafarii - Agafari
Alanga - Alanga
Amaachii - Amach
Amaatii - Amat
Amala - Amal
Amane - Amene
Amanti - Imnat
Ana - Ine
Araara - Arar
Aramaa - Aram
Arame - Areme
Arba - Arbagna
Areera - Arera
Ashaxirii - Ashaxir
Asheete - Ashete
Atakaroo - Atakaro
Awwaara - Abuara

Baakkane - Bakene
Baaltaa - Bualt
Baannane - Bannene
Baddale - Bedele
Barakate - Berekete
Barcuma - Berchumma
Barii'e - Barra
Bayyane - Beyene
Billaa - Billawa
Biqile - Bekele
Booqa - Boqa
Bosobbose - Besebese
Buraaqe - Buareqe
Butute - Bututto

Caacaataa - Chachata
Caakkaa - Chaka
Caanqaa - Chanqa
Caare - Chare
Caffee - Chafe
Carari - Charar
Chamade - Temedde
Cinqii - Chink
Ciraaroo - Chiraro
Cooma - Choma
Cowa - Cawa

Daba - Daba
Dabra - Debre (as in Debre Libanos)
Dajana - Dajan
Dambii - Damb
Danqara - Dankara
Dansa - Desta
Dasi - Desta
Diindine - Denedene
Dilbii (Dilboo) - Dilb
Dirribii - Dirrib
Dirinyi - Dirign

Faana - Fana
Faataa - Fata
Falaxe - Felete
Falfala - Falfela
Falma - Filmia
Fara - Far
Farade - Ferede
Farda - Faras
Fidaa - Fidda
Finna - Fiinaa
Firdii - Fird
Firii - Firre
Foqoqe - Foqeqe
Futtaase - Fatta

Gaadaa - Guada
Gaadii - Guad
Gaara - Gara
Gabatee (Gabata) - Gabata
Gabra - Gebre (as in Gebre Meskel)
Galabaa - Geleba
Gammate - Gemete
Gannoo - Ganna
Ganyaa - Gagna
Gara - Gora
Garee - Gar
Garraamii - Garram
Gaso - Gaso
Gindii - Gind
Girgimii - Girghim
Godanaa - Godana
Googga'e - Guaga
Gombo - Gambo
Goradee - Gorade
Gosa - Gosa
Gotara - Gotara
Gotote - Gotete
Gudii - Gud
Gurra - Gura
Guramale - Guramayile

Hamaamota - Hamamot
Hamachu - Hamet
Haqa - Hak
Haraamuu - Haram
Hatataa - Hateta

Idaa - Ida
Ifa - Yifa
Illiki - Ilih
Inqooxoo - Ankoto
Irbaata - Irat
Iyya (Iyya iyye) - Iyeye

Jabdu - Jabdu
Jagna - Jagna
Joore - Zore

Kaabii - Kab
Kaade - Kaddaa
Kafana - Kafan
Karfaffu - Arkefekefe
Karkarro - Karkarro
Kisaare - Kessere
Kooddee - Guad
Konnone - Konnene
Korojo - Korajo
Kunane - Kunene

Laballabe - Lebelebe
Laffa'e - Laffa
Lakkafe - Lekefe
Lallabe - Lefelefe
Leemata - Lemat

Maaddii - Ma'ed
Maammasaa - Mammaasaya
Maanjaje - Menjajat
Maasii - Masa
Madabii - Madab
Makara - Mekera
Mala - Mala
Mandara - Mender
Mari - Mammaria
Maseena - Mehan
Masqala - Meskel
Mora - Muart
Morke - Mokere
Mudda - Mudda

Nabi - Nabiy
Nabsii - Nabs

Ogeesha - Wageesha
Ona - Ona
Ongocha - Angocha
Onne - Wanne

Qaalluu/Qaalicha - Kalicha
Qaanaa - Kana
Qambarrii - Kambar
Qamisii - Kamis
Qana'aa - Kana
Qaraxa - Qarax
Qasamii - Kesem
Qee - Qey
Qeexamaa - Ketama
Qilximii - Kiltim
Qircaa - Kircha
Qooxii - Kuat
Qoroxxome - Koreteme
Qunnaa - Kuna
Qurxii - Kurt

Raqraqa - Rekerek
Ratta'e - Reta
Rincica - Richich
Roobii - Rabu'i
Roorroo - Rorro
Ruhii - Ruh

Saardoo - Sardo
Saba - Sab
Sababa - Sabab
Sambata - Sambat
Sangaa - Sanga
Sassate - Sassa
Seeqe - Sake
Seera - Sera
Shaggee - Shagga
Shiftaa - Shifta
Siqiqi - Saqoqa
Shokoshoku - Shokeshoku
Somba - Samba

Taakkuu - Takka
Tafkii - Tikuan (Tihuan)
Talbaa - Telba
Tamboo - Timbaho
Taraa - Tera
Tarattaruu (tartaru) - Teretere
Tasa - Tesa (as in Be tesa)
Teepha - Tepha
Timaatimii - Timatim
Tonkoli - Tenkol
Tujaara - Tujar
Tukaanii - Tikuan (Tihuan)
Tumaammessa - Tumamessa

Ulbata - Ulbat

Waan bade - Wanbadee
Waan jallaa (Wanjala) - Wanjel
Waancaa - Wancha
Waardiyaa - Wardia
Waasha - Washa
Wadaaja - Wadaaj
Wagana - Wagan
Walalaa - Walalaa
Waxii - Wax
Weerara - Werere
Wulii - Wul

Xaarii - Tar
Xaaxaa - Tata
Xalafe - Telefe
Xannee - Tanne
Xeebuu - Teba
Xibabii - Xibab
Xinsisa - Xinsis
Xoore - Tuare
Xoosii - Tos
Xuurii - Tur
Copyright © 2006-2009 Origins Research Institute, Inc. All Rights Reserved.